Ημιρυμουλκούμενα ανατρεπόμενα KEL-BERG


34
Αποτελέσματα
   Σελίδα 1 από 2 1/2   
Κατάταξη κατά:
Αποτελέσματα ανά σελίδα:
Kel-Berg 37 m3 - ημιρυμουλκούμενος ανατρεπόμενο
 8
26 500 EUR
2016
4-αξονική
Ωφέλιμο φορτίο: 39 680 χγρ
Συνολικό βάρος: 48 000 χγρ

Συνδεδεμένοι: 5ημέρες

LASTAS TRUCKS DANMARK A/S

Δανία, Hedensted

Αριθμός ID 1E19206

Kel-Berg 30 M3 - ημιρυμουλκούμενος ανατρεπόμενο
 8
10 000 EUR
2008
4-αξονική

Συνδεδεμένοι: 5ημέρες

LASTAS TRUCKS DANMARK A/S

Δανία, Hedensted

Αριθμός ID 0E14526

Kel-Berg 61,5 m3 - ημιρυμουλκούμενος ανατρεπόμενο
 8
33 600 EUR
2012
4-αξονική
Ωφέλιμο φορτίο: 38 980 χγρ
Συνολικό βάρος: 48 000 χγρ

Συνδεδεμένοι: 17ημέρες

LASTAS TRUCKS DANMARK A/S

Δανία, Hedensted

Αριθμός ID 1E16819

Kel-Berg 56 m3 - ημιρυμουλκούμενος ανατρεπόμενο
 8
30 000 EUR
2012
4-αξονική
Ωφέλιμο φορτίο: 38 020 χγρ
Συνολικό βάρος: 48 000 χγρ

Συνδεδεμένοι: 23ημέρες

LASTAS TRUCKS DANMARK A/S

Δανία, Hedensted

Αριθμός ID 1E16865

Kel-Berg 37 m3 - ημιρυμουλκούμενος ανατρεπόμενο
 13
19 500 EUR
2012
4-αξονική
Ωφέλιμο φορτίο: 39 420 χγρ
Συνολικό βάρος: 48 000 χγρ

Συνδεδεμένοι: 23ημέρες

LASTAS TRUCKS DANMARK A/S

Δανία, Hedensted

Αριθμός ID 1E16721

Kel-Berg 61m3 - ημιρυμουλκούμενος ανατρεπόμενο
 10
65 000 EUR
2018
4-αξονική
Ωφέλιμο φορτίο: 38 120 χγρ
Συνολικό βάρος: 48 000 χγρ

Συνδεδεμένοι: 27ημέρες

LASTAS TRUCKS DANMARK A/S

Δανία, Hedensted

Αριθμός ID 1E22071

Kel-Berg 37 m3 - ημιρυμουλκούμενος ανατρεπόμενο
 7
29 500 EUR
2014
4-αξονική
Ωφέλιμο φορτίο: 39 420 χγρ
Συνολικό βάρος: 48 000 χγρ

Συνδεδεμένοι: 27ημέρες

LASTAS TRUCKS DANMARK A/S

Δανία, Hedensted

Αριθμός ID 1E17820

Kel-Berg T25F tippsemi  - ημιρυμουλκούμενος ανατρεπόμενο
 20
14 685 EUR
2005

Συνδεδεμένοι: 1μήνες 3ημέρες

ATS Norway AS

Νορβηγία, Troms

Αριθμός ID 4134

Kel-Berg Asfalt - ημιρυμουλκούμενος ανατρεπόμενο
 7
25 000 EUR
2013
4-αξονική
Ωφέλιμο φορτίο: 39 400 χγρ
Συνολικό βάρος: 48 000 χγρ

Συνδεδεμένοι: 1μήνες 7ημέρες

LASTAS TRUCKS DANMARK A/S

Δανία, Hedensted

Αριθμός ID 1E17069

Kel-Berg 37 m3 - ημιρυμουλκούμενος ανατρεπόμενο
 10
17 500 EUR
2012
4-αξονική
Ωφέλιμο φορτίο: 39 820 χγρ
Συνολικό βάρος: 48 000 χγρ

Συνδεδεμένοι: 1μήνες 10ημέρες

LASTAS TRUCKS DANMARK A/S

Δανία, Hedensted

Αριθμός ID 1E16718

Kel-Berg Asfalt Hardox - ημιρυμουλκούμενος ανατρεπόμενο
 10
26 500 EUR
2012
4-αξονική
Ωφέλιμο φορτίο: 39 400 χγρ
Συνολικό βάρος: 48 000 χγρ

Συνδεδεμένοι: 1μήνες 16ημέρες

LASTAS TRUCKS DANMARK A/S

Δανία, Hedensted

Αριθμός ID 1E16813

Kel-Berg 37 m3 - ημιρυμουλκούμενος ανατρεπόμενο
 10
32 500 EUR
2014
4-αξονική
Ωφέλιμο φορτίο: 39 420 χγρ
Συνολικό βάρος: 48 000 χγρ

Συνδεδεμένοι: 2μήνες 16ημέρες

LASTAS TRUCKS DANMARK A/S

Δανία, Hedensted

Αριθμός ID 2E17812

Kel-Berg 3 akslet tippsemi  - ημιρυμουλκούμενος ανατρεπόμενο
 20
18 233 EUR
2004

Συνδεδεμένοι: 2μήνες 16ημέρες

ATS Norway AS

Νορβηγία, Troms

Αριθμός ID 4135

Kel-Berg 3 akslet asfaltsemi  - ημιρυμουλκούμενος ανατρεπόμενο
 16
19 612 EUR

Ημιρυμουλκούμενος ανατρεπόμενο για τη μεταφορά ασφάλτου

2004

Συνδεδεμένοι: 2μήνες 16ημέρες

ATS Norway AS

Νορβηγία, Troms

Αριθμός ID 3718

Kel-Berg Tippsemitrailer  - ημιρυμουλκούμενος ανατρεπόμενο
 4
16 656 EUR
2008

Συνδεδεμένοι: 2μήνες 17ημέρες

ATS Norway AS

Νορβηγία, Troms

Αριθμός ID 6003

Kel-Berg 37 m3 - ημιρυμουλκούμενος ανατρεπόμενο
 9
20 000 EUR
2012
4-αξονική
Ωφέλιμο φορτίο: 39 820 χγρ
Συνολικό βάρος: 48 000 χγρ

Συνδεδεμένοι: 2μήνες 21ημέρες

LASTAS TRUCKS DANMARK A/S

Δανία, Hedensted

Αριθμός ID 0E16745

Kel-Berg 30 M3 - ημιρυμουλκούμενος ανατρεπόμενο
 8
8 500 EUR
2006
3-αξονική
Ωφέλιμο φορτίο: 34 900 χγρ
Συνολικό βάρος: 42 000 χγρ

Συνδεδεμένοι: 3μήνες 14ημέρες

LASTAS TRUCKS DANMARK A/S

Δανία, Hedensted

Αριθμός ID 1E11921

Kel-Berg 37 m3 - ημιρυμουλκούμενος ανατρεπόμενο
 11
24 000 EUR
2012
4-αξονική
Ωφέλιμο φορτίο: 39 820 χγρ
Συνολικό βάρος: 48 000 χγρ

Συνδεδεμένοι: 4μήνες 22ημέρες

LASTAS TRUCKS DANMARK A/S

Δανία, Hedensted

Αριθμός ID 1E17042

Kelberg 4-axle alu-tipper - ημιρυμουλκούμενος ανατρεπόμενο
 9
17 500 EUR
Τιμή netto
2012
4-αξονική

Συνδεδεμένοι: 4μήνες 26ημέρες

Poulsen Biler Aps

13

Δανία, Padborg

Αριθμός ID 4109

KELBERG T40B3 - ημιρυμουλκούμενος ανατρεπόμενο
 8
9 500 EUR
2003

Συνδεδεμένοι: 4μήνες 30ημέρες

UAB 'Trucks Market'

Λιθουανία, Vilnius

Αριθμός ID 4115967

1 2